@

la TROBADA DE LA CATALANITAT A CATALUNYA NORD
o la
IDENTI'CAT

La Trobada de la Catalanitat va néixer a Bao, a la iniciativa de l'Andreu Dedies, President de l'entitat AIRE NOU DE BAO.

L'objectiu: reagrupar un màxim d'entitats i persones a l'entorn d'un projecte: ensenyar la vivacitat de la cultura catalana.