<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Aire Nou de Bao

A Catalunya Nord, malgrat el pes de la història, la llengua i la cultura catalanes estan encara vives

Benvolguts amics,
Nos adrecem a totes les entitats nord catalanes que estan militant en el marc de la cultura catalana a Catalunya Nord en tots els seus àmbits.

Per qui no nos coneix pas, l'entitat Aire Nou de Bao va ser creada el 1995 amb l’objectiu següent: protegir i fer conèixer el patrimoni cultural de Bao i del Riberal.

En 7 anys l’entitat ha eixemplat el seu domini d’acció al conjunt dels Països Catalans però els objectius no han canviat.

Internet nos ofereix la possibilitat de fer conèixer la nostra cultura arreu del món, pensem que n’hem d’aprofitar, és per això que vos proposem un servei.

A cada entitat oferim un espai accequible a partir d’aquest repertori.
Cada entitat tindrà un espai propi on hi constaran les dades, objectius, actualitat, i fotos (màxim de 5 per no pesar massa) que nos proporcionaran cada entitat.

Els textos seran publicats en llengua catalana.

Aquest espai serà actualitzat cada mes, hi constaran les informacions que nos facilitareu. Serà efectiu i eficaç, serà una referència de la vitalitat de la cultura catalana a Catalunya Nord si tenim la col.laboració d’un màxim d’entitats.

Per a facilitar la nostra feina nos podeu enviar els vostres textos (en format word) i fotos (en jpeg) a l’adreça següent :

airenoudebao@perpinya.vilaweb.com

Els textos enviats en llengua francesa seran traduits en llengua catalana. Si no teniu connexió internet podeu enviar fotos i textos sobre disquet (en els mateixos format: word i jpeg) o paper per correu a:

Hervé Pi
Camp de La Tallada
Bao 66540

Per un complement d’informacions tel: 06 03 99 88 55

Comptem amb l’ajut de tots per a fer palesa la vitalitat de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya Nord

.Els responsables airenovencs.

Nom de l’entitat :
Objectius :
Date de creació :
Nom(s) del(s) responsable(s) :
President :
Secretari :
Tresorer :
Vocals :
Contactes : telèfon
Adreça e:mail :
Pàgina web (amb la qual podem crear un lligam) :
Adreça postal :
Històric (breu quan és possible):
Agenda :
Fotos (en jpeg i un màxim de cinc)

envia a secretari@airenou.net


altres enllaços amb Catalunya Nord inscriu la teva entitat