és una publicació de l'associació APLEC

Aquesta revista s'adreça a la mainada

Per ens escriure: Mil Dimonis

Butlleta d'abonament
a enviar a
:
Mil Dimonis APLEC, edifici P1, 66860 Perpinyà cedex
acompanyat d'un xec de 42 euros a l'ordre de l'APLEC.

Sí, me vull abonar a MIL DIMONIS, 11 números per 42 !

cognom:
nom:
data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Vila o vilatge:


altres enllaços amb Catalunya Nord inscriu la teva entitat